Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Yksityisten perhekotien ja lastensuojelulaitosten yhdistys Luja Ry tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU GDPR:n sekä nykyisen henkilötietolain (523/1999) mukaisesti.

Rekisterinpitäjä

Luja Ry Marjakuja 4 92140 Pattijoki Puh. 0443600701

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Hallituksen puheenjohtaja Kari-Pekka Tuhkala Luja Ry (y-tunnus 1886804) Marjakuja 4 92140 Pattijoki Puh. 0443600701 Email: kari-pekka.tuhkala(at)siikajoennuorisokoti.fi

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri (jäsenrekisteri)

Rekisterin käyttötarkoitus ja pitämisen peruste

Yhdistystoiminnan hoitaminen ja kehittäminen sekä yhteyden pitäminen jäsenistöön.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja: rekisteröidyn yhteisöjäsenen tai yksityishenkilön nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin saatavat tiedot saadaan jäseneltä itseltään jäsenhakemuksen kautta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan yhdistyksen käyttämän kirjanpitäjän (Finnwin Lions Oy/Laskentatoimi Markkula, Suksitie 6A, 91800 Tyrnävä) laskutuksen ja kirjanpidon tekemiseksi. Tietoja luovutetaan myös kotisivujen ylläpitämiseksi ja päivittämiseksi osoitteeseen petri.valoaho@valonnopeus.fi.

Tietojen siirto EU:n ulkpuolelle Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle Rekisterin suojauksen periaatteet Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa paloturvallisessa arkistossa osoitteessa Kauppatie 2, 92320 Siikajoki. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus Rekisterinpitäjä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon. Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Luja Ry, Kari-Pekka Tuhkala, Marjakuja 4, 92140 Pattijoki

.