Lastensuojelun asiantuntemusta ja edunvalvontaa vuodesta 2004 


Luja ry on suomalainen lastensuojelualan yhdistys, joka on toiminut vuodesta 2004 alkaen yksityisten lastensuojelutoimijoiden omana edunvalvojana. Lastensuojelun tehtävänä on auttaa vaikeissa elämän tilanteissa eläviä lapsia ja heidän perheitään. Tämän tehtävän tueksi Luja ry tarjoaa jäsenilleen koulutuksia ja tietoa sekä valvoo jäsenistönsä etua. Erilaiset lainsäädäntöhankkeet, kilpailutukset ja alaan liittyvät ajankohtaiset kysymykset vaativat asiantuntijuutta, jota Luja tarjoaa jäsenilleen.


AJANKOHTAISTA:

Kutsu Lujan jäsenille jouluruokailuun 2.12.2022 klo 15.00, Ravintola Toripoliisi

Luja ry toivottaa kaikki jäsenensä perinteiselle jouluruokailulle, joka järjestetään tänä vuonna Oulussa, Ravintola Toripoliisissa 2.12.2022 klo 15.00. Osoite: Rantakatu 6, 90100 Oulu.

Ennakkoilmoittautumiset toivotaan osoitteeseen: marko.remahl(ät)lastensuojelu.net


Lastensuojelun visio ja tulevat lakiuudistukset puhuttavat valtakunnallisilla lastensuojelupäivillä Lahdessa.

Lahdessa järjestettävillä lastensuojelupäivillä (4.-5.10.2022) teemalla "Turvaa ja Toivoa" on kuultu monia mielenkiintoisia luentoja ja keskusteluja lastensuojelun tilasta sekä tulevaisuudesta. Visioissa suurinta kannatusta näyttää saavan ajatus siitä, että lastensuojelun tulisi olla vahvasti ennalta ehkäisevää avotyöskentelyä. Tästä huolimatta sijaishuollon merkitys lapsen edun tavoittelussa tunnistetaan, eikä siitä haluta luopua. Vahvat puheenvuorot ovat nostaneet esille sen, että lastensuojelun asiakkaana tulisi jatkossa olla ainoastaan suojelun tarpeessa olevia lapsia ja muu auttaminen tapahtuisi selkeästi hyvin resurssoidun ja yhdenvertaisen sosiaalihuollon kautta.

En kuitenkaan pitäisi lainkaan pois suljettuna vaihtoehtona sitä, että tuleva lastensuojelulaki kirjoitettaisiin sellaiseen muotoon, että se käsittäisi jatkossa vain sijaishuoltoon ja jälkihuoltoon liittyvät kysymykset. Nykyaikainen, kotiin kannettava lastensuojelun avohuollon työ voitaisiin näin ollen tuottaa jatkossa sosiaalihuoltolain kautta. Rehellisyyden nimissä en usko, että näin tulee käymään, mutta kaikki kivet tulee kääntää selkeän vision ja uuden lastensuojelulain rakentamistyössä. Olen keskustellut täällä monien eri toimijoiden kanssa näistä asioista ja yksi asia vaikuttaa olevan täysin selvää: Lastensuojelu on tällä hetkelle isojen haasteiden edessä eikä näin voida moneltakaan osan enää jatkaa, toteaa päivillä paikalla oleva Luja ry:n puheenjohtaja Marko Remahl


KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN

Luja ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään perjantaina 10.6.2022 klo 15 alkaen Ravintola Toripoliisissa osoitteessa Rantakatu 6, 90100 Oulu. Käsiteltävinä asioina ovat sääntö- määräiset asiat. Kokoukseen osallistujille tarjotaan lounas yhdistyksen puolesta. Ympäristössä on hotellimajoitusta, jota voi omakustanteisesti hyödyntää. Pitkämatkalaiset voivat saada majoituskustannukset kuittia vastaan takaisin yhdistykseltä. 

Ilmoittautumiset 1.6.2022 mennessä sähköpostiosoitteeseen, marko.remahl@lastensuojelu.net. Tervetuloa!

Luja ry:n hallitus


Ajankohtaista lastensuojelun kentältä, toukokuu 2022

Kesä lähestyy ja näyttää siltä, että pahin Korona-aika alkaa toistaiseksi jäädä taakse. Lastensuojelun kentällä eletään monella tasolla muutosten aikaa. Uudet hyvinvointialueet ovat alkaneet järjestäytymään ja valmistautumaan ottaakseen haltuunsa sosiaali- ja terveysalan palveluista huolehtimisen vuodesta 2023 alkaen...lue koko artikkeli


Lastensuojelulaki saa kritiikkiä, mutta taitaa se visiokin puuttua

Voimassa oleva, vuodesta 2008 lastensuojelua ohjannut lastensuojelulaki on perustaltaan hyvä, mutta lain tulkinnat ovat sekoittaneet lastensuojelun kenttää ankaralla kädellä viimeisen viiden vuoden aikana...lue koko artikkeli 


1.2.2022 astui voimaan ja käytäntöön väliaikainen tartuntatautilain lakimuutos, joka on voimassa vuoden 2022 loppuun. Tartuntatautilain 48 a §:n mukaisesti riskiryhmien kanssa lähikontaktissa olevien sosiaali- ja terveydenhoidon henkilöstön tulee olla suojattuja koronavirusta vastaan. Suojan voi saada rokotusten tai sairastetun taudin kautta...lue lisää.