LUJA ry perustettiin alunperin yksityisten perhekotien ja lastensuojelulaitosten toiminnan kehittämiseksi sekä suomalaisen lastensuojelutyön toiminnan koordinoimiseksi. Historian alussa LUJA ry:n tarkoituksena oli toimia lastensuojelulaitosten ja perhekotien etujärjestönä, joka kehitti lastensuojelutyötä yhteistyössä eri toimijatahojen.

Tämän päivän Luja ry on laajentunut, toimien yksityisten sijaishuoltopaikkojen sekä avohuollon palveluita tuottavien lastensuojelun toimijoiden yhdistyksenä, jossa jäseninä on yhteisöjen lisäksi yksityisiä henkilöitä. Luja ry on lastensuojelun keskusliiton jäsenyhdistys.

Luja ry on avoin kaikille lastensuojelusta kiinnostuneille ihmisille ja yhteisöille. Yhdistykseemme voi liittyä jäseneksi niin yksityinen henkilö kuin alla toimiva yhteisö tai yritys.