Lastensuojelun asiantuntemusta ja edunvalvontaa vuodesta 2004 


Luja ry on suomalainen lastensuojelualan yhdistys, joka on toiminut vuodesta 2004 alkaen yksityisten lastensuojelutoimijoiden omana edunvalvojana. Lastensuojelun tehtävänä on auttaa vaikeissa elämän tilanteissa eläviä lapsia ja heidän perheitään. Tämän tehtävän tueksi Luja ry tarjoaa jäsenilleen koulutuksia ja tietoa sekä valvoo jäsenistönsä etua. Erilaiset lainsäädäntöhankkeet, kilpailutukset ja alaan liittyvät ajankohtaiset kysymykset vaativat asiantuntijuutta, jota Luja tarjoaa jäsenilleen.


AJANKOHTAISTA:

Lasten suojelemisen nykytila ja tulevaisuus −selvitys on julkaistu

Laura Holmin & Elina Kekkosen kokoama selvitys lasten suojelemisen nykytilasta ja tulevaisuudesta asiakastyön ammattilaisten näkökulmasta on valmistunut. Selvitys on julkaistu Lastensuojelun Keskusliiton maksuttomana verkkojulkaisuna (1/2023) ja se löytyy muun muassa tämän linkin kautta

https://www.lskl.fi/julkaisut/lasten-suojelemisen-nykytila-ja-tulevaisuus/

Lastensuojelun Keskusliiton ja Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian yhteisessä Lasten suojelemisen nykytila ja tulevaisuus −selvityksessä kuullaan lastensuojelun ja lasten ja perheiden sosiaalihuollon ammattilaisten näkemyksiä lastensuojelun ja lasten suojelemisen nykytilasta ja tulevaisuudesta. Selvitys on jatkumoa aikaisemmille yhteistyössä laadituille lastensuojelun tilannekuvaselvityksille vuosilta 2013 ja 2018.

Ammattilaisten mukaan lastensuojelussa on liikaa painetta ja liian vähän työntekijöitä. Lain mukaiset asiakasmäärät eivät lähellekään aina toteudu. Liian pienet resurssit vaikuttavat suoraan sekä asiakkaan saaman palvelun laatuun että työntekijöiden työkuormitukseen ja sitä kautta henkilöstön pysyvyyteen. Vastausten perusteella turvallinen työilmapiiri, osaava johtaminen, toimialat ylittävän yhteistyön sujuminen ja riittävä resurssointi nähtiin työhyvinvointia, työn tekemistä ja asiakkaan palvelun laatua parantavina tekijöinä.

Tulevaisuuden toivottu lastensuojelu muodostuu vastaajien mukaan lapsen osallisuuden vahvistumisesta, hyvistä työkäytännöistä ja olosuhteista, riittävistä resursseista, työhyvinvoinnista ja lastensuojelun palvelevasta johtamisesta, yhteistyöstä eri toimijoiden kesken ja yhteisen vastuun kantamisesta sekä rajapintojen kirkastamisesta.

Selvitys pohjautuu anonyymiin verkkokyselyyn, Aineisto kerättiin ajalla 18.8.-9.9.2022. Kyselyyn vastasi 322 lastensuojelun ja lasten ja perheiden sosiaalihuollon ammattilaista.

LÄHDE: www.lskl.fi